convoy route

listen to the pronunciation of convoy route
Englisch - Türkisch
(Askeri) KONVOY ROTASI: İlgili ulaştırma planlama makamı tarafından bir konvoya tahsis edilen belirli istikamet, rota
convoy route
Favoriten