contorted; crooked spirally; subjected to torsion; hence, perverted

listen to the pronunciation of contorted; crooked spirally; subjected to torsion; hence, perverted
Englisch - Türkisch

Definition von contorted; crooked spirally; subjected to torsion; hence, perverted im Englisch Türkisch wörterbuch

twisted
bükümlü
twisted
burkulmuş

Onun yüzü acıdan burkulmuştu. - His face was twisted with pain.

twisted
{s} bükülmüş

O gerçekten bükülmüş. - That's really twisted.

twisted
{s} çarpık, sapkın
twisted
enek
twisted
bükük
twisted
bükülmek
twisted
burma
twisted
burulmak
twisted
çarpık
twisted
{f} bük

O gerçekten bükülmüş. - That's really twisted.

Tom Mary'nin kolunu büktü ve o hayır kurumumuza biraz para bağışlamayı kabul etti. - Tom twisted Mary's arm and she agreed to donate some money to our charity.

twisted
şaşkın
twisted
{s} kıvrık
twisted
(sıfat) bükülmüş, burmalı, eğri büğrü, şaşkın, kıvrık, kıvrımlı, şaşırmış, çarpıtılmış, kargacık burgacık
twisted
{s} şaşırmış
twisted
{s} kargacık burgacık
twisted
{s} kıvrımlı

Banliyölerde caddeler kıvrımlı ve dardır. - Streets are often twisted and narrow in the suburbs.

twisted
{s} çarpıtılmış
Englisch - Englisch
twisted
contorted; crooked spirally; subjected to torsion; hence, perverted
Favoriten