conformity europe

listen to the pronunciation of conformity europe
Englisch - Türkisch
CE işaretinin açılımıdır . CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve ürünün üreticisi veya direktifte zorunlu kılınmış ise bir üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu (onaylanmış kuruluş vs.) gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. İlgili direktif bu temel gereklerden bir kısmının veya tamamının karşılanmasına yönelik olabilir
conformity europe

  Silbentrennung

  con·for·mi·ty Eu·rope

  Türkische aussprache

  kınfôrmıti yûrıp

  Aussprache

  /kənˈfôrmətē ˈyo͝orəp/ /kənˈfɔːrmətiː ˈjʊrəp/

  Wort des Tages

  prevaricate
Favoriten