compete with, challenge, oppose, contest

listen to the pronunciation of compete with, challenge, oppose, contest
Englisch - Türkisch

Definition von compete with, challenge, oppose, contest im Englisch Türkisch wörterbuch

rival
rakip

Kral John için, rakiplerinin tümünü kontrol altında tutmak çok zordu. - It was difficult for King John to keep control over all of his rivals.

Bir zamanlar şampiyonluk için ona rakiptim. - I once rivaled him for the championship.

rival
{s} rakip olan; birbiriyle rekabet eden
rival
rakip olmak
rival
{f} rekabet et
rival
-e rakip olmak
rival
ile rekabet etmek
rival
{f} çekişmek
rival
{i} hasım
rival
geçmek için rekabet etmek
rival
{f} kadar ... olmak, ile rekabet etmek, ile aşık atmak: Its
rival
rakip ol

İyi kaliteli şarap söz konusu olduğunda hiçbir ülke Fransa'ya rakip olamaz. - When it comes to good quality wine, no country can rival France.

rival
{f} rekabet etmek
rival
{f} aşık atmak
rival
rivalryrekabet
rival
(sıfat) rakip
Englisch - Englisch
{f} rival
compete with, challenge, oppose, contest
Favoriten