company which is temporarily inactive

listen to the pronunciation of company which is temporarily inactive
Englisch - Englisch
dormant company
company which is temporarily inactive

  Silbentrennung

  com·pa·ny which I·s tem·po·ra·ri·ly in·ac·tive

  Türkische aussprache

  kʌmpıni hwîç îz tempırerıli înäktîv

  Aussprache

  /ˈkəmpənē ˈhwəʧ əz ˌtempərˈerəlē ənˈaktəv/ /ˈkʌmpəniː ˈhwɪʧ ɪz ˌtɛmpɜrˈɛrəliː ɪnˈæktɪv/

  Wort des Tages

  agerasia
Favoriten