community volunteer services

listen to the pronunciation of community volunteer services
Englisch - Englisch
cvs
community volunteer services

  Silbentrennung

  com·mu·ni·ty vol·un·teer ser·vic·es

  Türkische aussprache

  kımyunıti välıntîr sırvısız

  Aussprache

  /kəˈmyo͞onətē ˌvälənˈtər ˈsərvəsəz/ /kəˈmjuːnətiː ˌvɑːlənˈtɪr ˈsɜrvəsəz/
Favoriten