chemical agent

listen to the pronunciation of chemical agent
Englisch - Türkisch
(Askeri) kimyasal harp maddesi
kimyasal ajan
kimyasal silah
(Askeri) KİMYA HARP MADDESİ: Kimyasal mahiyetleri itibariyle insan, hayvan, bitki ve malzeme üzerinde öldürücü veya hasar yapıcı etkileri görülen ya da bir perdeleme vasıtası olarak kullanılan veya işaret sisi meydana getiren katı, sıvı veya gaz halinde bir madde
kimyasal madde
kimyasal
chemical agent detector kit
(Askeri) GAZ DETEKTÖR ÇANTASI: Gazlanmış havayı çeken ve içinde sıvı halinde ayıraçlar bulunan bir çanta. Çantadaki tüplerde hasıl olan renk değişikliği sayesinde, bazı harp gazlarının zarar verecek yoğunluktaki mevcudiyeti meydana çıkarılır
chemical agent monitor; crisis action module
(Askeri) kimyasal harp maddesi kontrol maddesi; kriz müdahele modülü
automatic chemical agent alarm
(Askeri) otomatik kimyasal harp maddesi alarmı
chemical finishing agent
(Tekstil) apre maddesi
chemical mordanting agent
(Tekstil) mordanlama maddesi
experimental chemical agent
(Kimya) deneysel kimya etmeni
hazardous chemical agent
(Politika, Siyaset) tehlikeli kimyasal ajanlar
lethal chemical agent
(Askeri) ÖLDÜRÜCÜ KİMYA HARBİ MADDESİ: Arazide, ölüme sebep olabilecek bir yoğunluk derecesinde kullanılabilen zehirli kimya maddesi
lethal chemical agent
(Kimya) öldürücü kimyasal etmen
neat chemical agent
(Kimya) saf kimyasal etmen
toxic chemical agent
(Askeri) ZEHİRLİ KİMYASAL SAVAŞ MADDESİ: Haricen tatbik olunduğu, teneffüs edildiği veya yutulduğu zaman vücutta zararlı etkisi görülen kimyasal savaş maddesi. TOXIC CHEMICAL, BIOLOGICAL OR NUCLEAR ATTACK: TOKSİK KİMYASAL, BİYOLOJİK VEYA NÜKLEER TAARRUZ: Zararlı nükleer, biyolojik veya kimyasal kaynaklı maddeler kullanarak insana, hayvanlara veya bitkilere yöneltilmiş taarruz
Englisch - Englisch
any noxious substance intended for use in military or police operations
A chemical substance intended for use in military operations to kill, seriously injure, or incapacitate people through its physiological effects Included are blood, nerve, choking, blister, and incapacitating agents Excluded are riot control agents, chemical herbicides, and smoke and flame materials
an agent that produces chemical reactions
A chemical substance which is intended for use in military operations to kill, seriously injure, or incapacitate personnel through its physiological effects Excluded from consideration are riot control agents, herbicides, smoke and flame (JP 1-02)
chemical substance; substance used to create chemical weapons
A chemical substance intended for use in military operations to kill, seriously injure, or incapacitate man through its physiological effects Excluded are riot control agents, herbicides, smoke, and flame
chemical agent

  Silbentrennung

  che·mi·cal a·gent

  Türkische aussprache

  kemıkıl eycınt

  Aussprache

  /ˈkeməkəl ˈāʤənt/ /ˈkɛməkəl ˈeɪʤənt/

  Wort des Tages

  bromide
Favoriten