ceza evlerinde tutukluların yakınlarıyla belirli günlerde yüz yüze görüşmesi

listen to the pronunciation of ceza evlerinde tutukluların yakınlarıyla belirli günlerde yüz yüze görüşmesi
Türkisch - Türkisch
açık görüş
ceza evlerinde tutukluların yakınlarıyla belirli günlerde yüz yüze görüşmesi

    Silbentrennung

    ce·za ev·le·rin·de tu·tuk·lu·la·rın ya·kın·la·rıy·la be·lir·li gün·ler·de yüz yü·ze gö·rüş·me·si

    Wort des Tages

    pudency
Favoriten