cebri

listen to the pronunciation of cebri
Türkisch - Englisch
by force
(Ticaret) compulsive
compulsory, forcible, forced
cebri hava
forced air
cebri satış
(Kanun,Ticaret) forced sale
cebri çalıştırma
(Ticaret) forced labour
cebri boru
(İnşaat) penstock
cebri çekme fanı
(Mühendislik) induced draft fan; ID fan
cebri besleme sistemi
force-feed system
cebri boru
penstock pipe
cebri boru hattı
pressure pipe line
cebri boru kontrol şaftı
penstock control shaft
cebri boru mesnedi
penstock support
cebri boru yük diyagramı
penstock head diagram
cebri borulu baraj
penstock dam
cebri dolaşım
forced circulation
cebri dolaşımlı soğutma
(Otomotiv) forced circulation cooling
cebri draft fanı
forced draft fan
cebri egzoz
forced exhaust
cebri egzoz
farced exhaust
cebri hava akımlı serpantin
blast coil
cebri icra
foreclosure
cebri icra bağışıklığı
(Hukuk) immunity of enforcement
cebri keşif
(Askeri) reconnaissance in force
cebri konveksiyon
forced convection
cebri konveksiyon
forced thermal convection
cebri satış değeri
(Ticaret) forced sale value
cebri sirkülasyon
forced circulation
cebri sıcak havalı fırın
forced warm air furnace
cebri tecavüz
(Pisikoloji, Ruhbilim) forcible rape
cebri tedbirler
violent measures
cebri yağlama
forced lubrication
cebri yağlama
forced feed oiling
cebri yağlama devresi
forced-feed oil system
cebri yürüyüş
mil . forced march
cebri ziraat
(Tarım) forced cultivation
cebri çekiş
forced draught
cebri çekişli brülör
forced draught burner
cebri çekişli kondenser
forced draught condenser
cebri çekişli ocak
forced draught furnace
cebri çekişli soğutma
forced draught cooling
grup cebri
(Matematik) group algebra
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) cüz'-i irâdeyi inkâr eden bir fırka-i dâlle. (Mutezilenin zıddı)
Zorla yapılan
Zor kullanılarak yaptırılan
CEBRÎ
(Osmanlı Dönemi) Zorla icra olunan, rızası olmadan zorla yaptırılan
CEBRÎ
(Osmanlı Dönemi) Cebriye fırkasından olan
CEBRİ
(Hukuk) Zorla, zor altında
CEBRİ İCRA
(Hukuk) Kendi arzularıyla borçlarını ödemeyen borçluların borçlarını devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması
cebri yürüyüş
Bir yere kuvvet yetiştirmek veya düşmandan önce varmak için yapılan sıkı yürüyüş
cebri
Favoriten