burjuvazi

listen to the pronunciation of burjuvazi
Türkisch - Türkisch
Burjuvazi (kent soyluluk), sosyal ve politik fikirleri, başlıca mülkiyet değerleri ve servetin kişisel yansıyışı kaygısı ile şekillenen insan grubu. Bu terim soylu kesimin altında olan, güçleri paradan gelen insanları tanımlamak için alçaltıcı bir şekilde kullanılır. Soyluluğun olmadığı kapitalist toplumlarda ise yönetimi ima eder
Kapitalist rejimde üretim araçlarına sahip olması nedeniyle egemen sınıf konumunda olan toplumsal sınıf
Burjuva sınıfı, kent soyluluk
kent soyluluk
BURJUVAZİ
(Osmanlı Dönemi) Fr. Burjuvaların meydana getirdiği içtimaî (sosyal) sınıf. Avrupa'da burjuvazi, ticaret ve sanayi ile zenginleşti. Soylular sınıfı ile mücadele ederek Fransız İhtilali ile iktidara geldi. İhtilalde işçilerin, köylülerin, fakir halk tabakalarının desteğini sağladı. Onlara eşitlik, hürriyet, adalet vaad etti. İktidara gelince menfaatlerinin bu çalışan sınıflarınkiyle çatıştığını görerek vaadini yerine getirmedi. Buna karşılık olarak işçiler arasında sosyalizm fikriyle teşkilâtlanma başladı. Bu yeni hareket d
burjuvazi
Favoriten