broken and angular fragments of rocks underlying alluvial deposits

listen to the pronunciation of broken and angular fragments of rocks underlying alluvial deposits
Englisch - Englisch
brash
broken and angular fragments of rocks underlying alluvial deposits

  Silbentrennung

  bro·ken and an·gu·lar fragments of rocks un·der·ly·ing al·lu·vi·al deposits

  Türkische aussprache

  brōkın ınd änggyılır frägmınts ıv räks ʌndırlayîng äluviıl dıpäzîts

  Aussprache

  /ˈbrōkən ənd ˈaɴɢgyələr ˈfragmənts əv ˈräks ˌəndərˈlīəɴɢ ˌaˈlo͞ovēəl dəˈpäzəts/ /ˈbroʊkən ənd ˈæŋɡjəlɜr ˈfræɡmənts əv ˈrɑːks ˌʌndɜrˈlaɪɪŋ ˌæˈluːviːəl dəˈpɑːzɪts/

  Wort des Tages

  testy
Favoriten