bring into the open

listen to the pronunciation of bring into the open
Englisch - Türkisch
ortaya çıkarmak
açığa çıkarmak
into the open
(Konuşma Dili) bilinen
bring into open
(deyim) ortalığa dökmek
bring into open
(deyim) açığa çıkartmak
bring into the open

  Silbentrennung

  bring in·to the o·pen

  Türkische aussprache

  brîng întı dhi ōpın

  Aussprache

  /ˈbrəɴɢ əntə ᴛʜē ˈōpən/ /ˈbrɪŋ ɪntə ðiː ˈoʊpən/
Favoriten