birleşmiş milletler

listen to the pronunciation of birleşmiş milletler
Türkisch - Englisch
the United Nations
United Nations
un
Birleşmiş milletler adına bölgenin yönetimi
Trusteeship
Birleşmiş Milletler (UN) Gıda ve Tarım Teşkilatı; yabancı bölge subayı
(Askeri) Food and Agriculture Organization (UN); foreign area officer
Birleşmiş Milletler (UN) Uluslar Arası Tabii Afetleri Önlemenin On Yılı
(Askeri) International Decade for Natural Disaster Reduction (UN)
Birleşmiş Milletler (UN) afet idare takımı
(Askeri) disaster management team (UN)
Birleşmiş Milletler Antlaşması
(Hukuk) United Nations Charter
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
(Hukuk) United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kuvvetleri
(Hukuk) Peace Keeping Forces of the United Nations
Birleşmiş Milletler Ekonomik Ve Sosyal Konseyi
(Askeri) Economic and Social Council (UN)
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşme
(Hukuk) United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü
(Hukuk) United Nations Institute for Training and Research
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(Hukuk) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
the United Nations' Security Council
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(Hukuk) United Nations Security Council
Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözle
(Hukuk) United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Sözleşme
(Hukuk) United Nations Convention on the Elimination of All of Forms Discrimination Against Women
Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ek Prot
(Hukuk) International Covenant on Civil and Political Rights and Protocol
Birleşmiş Milletler Sermaye Geliştirme Fonu
(Hukuk) United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü
(Hukuk) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Birleşmiş Milletler Sığınmacılar Yüksek Komiserliği Bürosu
(Hukuk) Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
(Hukuk) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi
(Hukuk) United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
Birleşmiş Milletler Çevre Programı
(Hukuk) United Nations Environment Programme (UNEP)
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
(Hukuk) United Nations Children's Fund (UNICEF)
Birleşmiş Milletler Örgütü
(Hukuk) United Nations Organization (UNO)
Birleşmiş Milletler İdare Mahkemesi
(Hukuk) United Nations Administrative Tribunal
Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı
(Hukuk) United Nations Conference on the Human Environment
Model Birleşmiş Milletler
Model Birleşmiş Milletler (İngilizce: Model United Nations, MUN), eğitim kurumlarının ögrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simulasyondur. Genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. Birleşmiş Milletler'in kendisi tarafından tanınan en büyük Model Birleşmiş Milletler organizasyonu Lahey Uluslararası Model Birleşmiş Milletler'dir
1980 Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silahlar Kongresi; süreki taşıyıcı dalgas
(Askeri) 1980 United Nations Convention on Conventional Weapons; continuous carrier wave
Birimler Arası Daimi Komitesi (Birleşmiş Milletler (UN)); geçici kuvvet komutanı
(Askeri) Interagency Standing Committee (UN); interim acting service chief
Gıda Yardımı Politikaları ve Programları Komitesi (Birleşmiş Milletler)
(Askeri) Committee on Food Aid Policies and Programmes (UN)
Merkezi Acil Durum Döner Sermayesi (Birleşmiş Milletler)
(Askeri) Central Emergency Revolving Fund (UN)
askeri ve sivil savunma varlıkları (Birleşmiş Milletler (UN))
(Askeri) military and civil defense assets (UN)
uluslar arası denizcilik tehlikeli malları (Birleşmiş Milletler (UN))
(Askeri) international maritime dangerous goods (UN)
Türkisch - Türkisch

Definition von birleşmiş milletler im Türkisch Türkisch wörterbuch

Model Birleşmiş Milletler
Model Birleşmiş Milletler (İngilizce: Model United Nations, MUN), eğitim kurumlarının öğrenci delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simulasyondur. Genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içerir. Birleşmiş Milletler'in kendisi tarafından tanınan en büyük Model Birleşmiş Milletler organizasyonu Lahey Uluslararası Model Birleşmiş Milletler'dir
Englisch - Türkisch

Definition von birleşmiş milletler im Englisch Türkisch wörterbuch

Model Birleşmiş Milletler
Model United Nations (also Model UN or MUN) iş an academic simulation of the United Nations that aims to educate participants about current events, topics in ınternational relations, diplomacy and the United Nations agenda
birleşmiş milletler
Favoriten