birkaç şeyi birbirine karıştırıp iyice çırparak yoğunlaşmasını sağlamak

listen to the pronunciation of birkaç şeyi birbirine karıştırıp iyice çırparak yoğunlaşmasını sağlamak
Türkisch - Türkisch
özlemek
birkaç şeyi birbirine karıştırıp iyice çırparak yoğunlaşmasını sağlamak

    Silbentrennung

    bir·kaç şe·yi bir·bi·ri·ne ka·rış·tı·rıp i·yi·ce çır·pa·rak yo·ğun·laş·ma·sı·nı sağ·la·mak

    Aussprache

    Wort des Tages

    gamboge
Favoriten