birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı

listen to the pronunciation of birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
Türkisch - Türkisch
açı
birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı

    Silbentrennung

    bir·bi·ri·ni ke·sen i·ki yü·ze·yin ve·ya i·ki doğ·ru·nun o·luş·tur·du·ğu çı·kın·tı

    Aussprache

    Wort des Tages

    jimjams
Favoriten