bir traktörün arkasına monte edilen ve zemini derince kazmaya yarayan alet

listen to the pronunciation of bir traktörün arkasına monte edilen ve zemini derince kazmaya yarayan alet
Türkisch - Türkisch
riper
bir traktörün arkasına monte edilen ve zemini derince kazmaya yarayan alet

    Silbentrennung

    bir trak·tö·rün ar·ka·sı·na mon·te e·di·len ve ze·mi·ni de·rin·ce kaz·ma·ya ya·ra·yan a·let

    Aussprache

    Wort des Tages

    fussbudget
Favoriten