bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu, düşünce, dedikodu gibi tepki, akis

listen to the pronunciation of bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu, düşünce, dedikodu gibi tepki, akis
Türkisch - Türkisch
yankı
bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu, düşünce, dedikodu gibi tepki, akis

    Silbentrennung

    bir ol·gu·nun çev·re·de u·yan·dır·dı·ğı duy·gu, dü·şün·ce, de·di·ko·du gi·bi tep·ki, a·kis

    Aussprache

    Wort des Tages

    best gold
Favoriten