bir olayı olduğundan daha acıklı, abartılı bir biçimde ortaya koymak

listen to the pronunciation of bir olayı olduğundan daha acıklı, abartılı bir biçimde ortaya koymak
Türkisch - Türkisch
dramatize etmek
bir olayı olduğundan daha acıklı, abartılı bir biçimde ortaya koymak

    Silbentrennung

    bir o·la·yı ol·du·ğun·dan da·ha a·cık·lı, a·bar·tı·lı bir bi·çim·de or·ta·ya koy·mak

    Aussprache

    Wort des Tages

    dentifrice
Favoriten