bir kuruluşun malî veya ticarî işlerini kazanç karşılığında yürüten ticarethane

listen to the pronunciation of bir kuruluşun malî veya ticarî işlerini kazanç karşılığında yürüten ticarethane
Türkisch - Türkisch
acente
bir kuruluşun malî veya ticarî işlerini kazanç karşılığında yürüten ticarethane

    Silbentrennung

    bir ku·ru·lu·şun malî ve·ya ti·carî iş·le·ri·ni ka·zanç kar·şı·lı·ğın·da yü·rü·ten ti·ca·ret·ha·ne

    Aussprache

    Wort des Tages

    svelte
Favoriten