bir kitabın veya eserin bir kimseye sunulduğunu belirten yazı, ithafname

listen to the pronunciation of bir kitabın veya eserin bir kimseye sunulduğunu belirten yazı, ithafname
Türkisch - Türkisch
ithaf yazısı
bir kitabın veya eserin bir kimseye sunulduğunu belirten yazı, ithafname

    Silbentrennung

    bir ki·ta·bın ve·ya e·se·rin bir kim·se·ye su·nul·du·ğu·nu be·lir·ten ya·zı, it·haf·na·me

    Wort des Tages

    bromide
Favoriten