bir kimsenin, başkaları tarafından saygı gösterilmesi gereken iffeti

listen to the pronunciation of bir kimsenin, başkaları tarafından saygı gösterilmesi gereken iffeti
Türkisch - Türkisch
ırz
bir kimsenin, başkaları tarafından saygı gösterilmesi gereken iffeti

    Silbentrennung

    bir kim·se·nin, baş·ka·la·rı ta·ra·fın·dan say·gı gös·te·ril·me·si ge·re·ken if·fe·ti
Favoriten