bir isteği yerine getirmemek için çeşitli sebepler ileri sürmek, nazlanmak

listen to the pronunciation of bir isteği yerine getirmemek için çeşitli sebepler ileri sürmek, nazlanmak
Türkisch - Türkisch
mırın kırın etmek
bir isteği yerine getirmemek için çeşitli sebepler ileri sürmek, nazlanmak

    Silbentrennung

    bir is·te·ği ye·ri·ne ge·tir·me·mek i·çin çe·şit·li se·bep·ler i·le·ri sür·mek, naz·lan·mak

    Aussprache

    Wort des Tages

    devious
Favoriten