bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım

listen to the pronunciation of bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
Türkisch - Türkisch
katkı
bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım

    Silbentrennung

    bir i·şin ya·pıl·ma·sı·na, ger·çek·leş·me·si·ne e·mek, bil·gi, pa·ra vb. i·le ka·tıl·ma, yar·dım

    Aussprache

Favoriten