bir hastalıktan sonra görülebilen fakat hastalığın kesin sonucu olmayan olgular

listen to the pronunciation of bir hastalıktan sonra görülebilen fakat hastalığın kesin sonucu olmayan olgular
Türkisch - Türkisch
ardışık olgular
bir hastalıktan sonra görülebilen fakat hastalığın kesin sonucu olmayan olgular

    Silbentrennung

    bir has·ta·lık·tan son·ra gö·rü·le·bi·len fa·kat has·ta·lı·ğın ke·sin so·nu·cu ol·ma·yan ol·gu·lar

    Wort des Tages

    gargoyle
Favoriten