bir hakkın sıra bakımından kendinden sonra gelen hakka öncelik tanıması

listen to the pronunciation of bir hakkın sıra bakımından kendinden sonra gelen hakka öncelik tanıması
Türkisch - Türkisch
rüçhan hakkı
bir hakkın sıra bakımından kendinden sonra gelen hakka öncelik tanıması

    Silbentrennung

    bir hak·kın sı·ra ba·kı·mın·dan ken·din·den son·ra ge·len hak·ka ön·ce·lik ta·nı·ma·sı

    Wort des Tages

    lorimer
Favoriten