bir günahı bağışlatmak için verilen sadaka, yerine getirilen ceza; arınma

listen to the pronunciation of bir günahı bağışlatmak için verilen sadaka, yerine getirilen ceza; arınma
Türkisch - Türkisch
(Hukuk) KEFARET
bir günahı bağışlatmak için verilen sadaka, yerine getirilen ceza; arınma

    Silbentrennung

    bir gü·na·hı ba·ğış·lat·mak i·çin ve·ri·len sa·da·ka, ye·ri·ne ge·ti·ri·len ce·za; a·rın·ma

    Wort des Tages

    gregarious
Favoriten