bir görevliye aldığı aylık veya ücretten başka, türlü sebeplerle ödenen para

listen to the pronunciation of bir görevliye aldığı aylık veya ücretten başka, türlü sebeplerle ödenen para
Türkisch - Türkisch
yan ödeme
bir görevliye aldığı aylık veya ücretten başka, türlü sebeplerle ödenen para

    Silbentrennung

    bir gö·rev·li·ye al·dı·ğı ay·lık ve·ya üc·ret·ten baş·ka, tür·lü se·bep·ler·le ö·de·nen pa·ra

    Aussprache

    Wort des Tages

    homograph
Favoriten