bir eserden ahlaka aykırı olduğu düşünülen kısımları çıkarmak veya değiştirmek

listen to the pronunciation of bir eserden ahlaka aykırı olduğu düşünülen kısımları çıkarmak veya değiştirmek
Türkisch - Englisch
bowdlerize
bir eserden ahlaka aykırı olduğu düşünülen kısımları çıkarmak veya değiştirmek

    Silbentrennung

    bir e·ser·den ah·la·ka ay·kı·rı ol·du·ğu dü·şü·nü·len kı·sım·la·rı çı·kar·mak ve·ya de·ğiş·tir·mek

    Aussprache

    Wort des Tages

    motile
Favoriten