bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele

listen to the pronunciation of bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
Türkisch - Türkisch
karşılık
bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele

    Silbentrennung

    bir dav·ra·nı·şın kar·şı ta·raf·ta u·yan·dır·dı·ğı, ge·rek·tir·di·ği baş·ka dav·ra·nış, mu·ka·be·le
Favoriten