bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık

listen to the pronunciation of bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık
Türkisch - Türkisch
(Hukuk) KAPİTÜLASYON
bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık

    Silbentrennung

    bir ül·ke·de yurt·taş·la·rın za·ra·rı·na o·la·rak ya·ban·cı·la·ra ve·ri·len ay·rı·ca·lık

    Aussprache

    Wort des Tages

    lorimer
Favoriten