belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluşmasına yarayan çizgi

listen to the pronunciation of belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluşmasına yarayan çizgi
Türkisch - Türkisch
ana çizgi
belli bir kurala göre yürütülerek bir biçimin oluşmasına yarayan çizgi

    Silbentrennung

    bel·li bir ku·ra·la gö·re yü·rü·tü·le·rek bir bi·çi·min o·luş·ma·sı·na ya·ra·yan çiz·gi

    Aussprache

    Wort des Tages

    glower
Favoriten