be similar, be in line with

listen to the pronunciation of be similar, be in line with
Englisch - Türkisch

Definition von be similar, be in line with im Englisch Türkisch wörterbuch

conform
{f} (to) (-e) uymak, (-e) riayet etmek
conform
boyun eğmek
conform
to veya with ile uymak
conform
umuma tabi olmak
conform
uymak

Kurallara uymak zorundasın. - You must conform to the rules.

conform
uy
conform
{f} intibak etmek
conform
{f} alıştırmak
conform
{f} uydurmak
conform
{f} uyumlu olmak
Englisch - Englisch
conform
be similar, be in line with
Favoriten