be clued up

listen to the pronunciation of be clued up
Englisch - Türkisch
(Konuşma Dili) bilgisi olmak
(Konuşma Dili) malumatı olmak
be up
bilmek
be up
bitmiş olmak
be up
artmış olmak
be up
sona ermiş olmak
be up
ayakta olmak

6.30'a kadar ayakta olmak zorundayım. - I have to be up by 6:30.

Bütün gece ayakta olmak istemiyorum. - I don't want to be up all night.

be up
kapalı olmak
be up
(Konuşma Dili) olmak üzere
clued up
çok bilen
be up
yükselmek: "His fever iş up. - Ateşi yüksek."
be up
keyfi yerinde olmak, mutlu olmak
be up
yataktan kalkmış olmak; henüz yatmamış olmak: "He's never up before six. - Saat altıdan önce hiç yataktan kalkmaz."; "She's never up after ten at night. - Gece saat ondan önce yatar hep."
be up
iyi anlamak
be up
1. yataktan kalkmış olmak; (uykuya) yatmamış olmak: He's never up before seven. Saat yediden önce hiç yataktan kalkmaz. She's never up after
be up
(deyim) sona ermek,bitmek
be clued up
Favoriten