be careful with what one does

listen to the pronunciation of be careful with what one does
Englisch - Englisch
watch one's step
be careful with what one does

  Silbentrennung

  be care·ful with what one does

  Türkische aussprache

  bi kerfıl wîdh hwʌt hwʌn dîz

  Aussprache

  /bē ˈkerfəl wəᴛʜ ˈhwət ˈhwən dəz/ /biː ˈkɛrfəl wɪð ˈhwʌt ˈhwʌn dɪz/
Favoriten