bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler

listen to the pronunciation of bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler
Türkisch - Türkisch
ferment
bazı organların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere etki eden maddeler

    Silbentrennung

    ba·zı or·gan·la·rın sal·gı·la·rın·da bu·lu·nup kim·ya·sal de·ği·şik·lik·le·re et·ki e·den mad·de·ler

    Wort des Tages

    scut
Favoriten