battle management; beachmaster

listen to the pronunciation of battle management; beachmaster
Englisch - Türkisch
(Askeri) muharebe yönetimi ; Kıyı lojistik destek kıt'ası deniz birliği komutanı
battle management; beachmaster
Favoriten