based on hypothesis or theory rather than experiment

listen to the pronunciation of based on hypothesis or theory rather than experiment
Englisch - Englisch
A priori
based on hypothesis or theory rather than experiment

  Silbentrennung

  based on hy·poth·e·sis or the·o·ry rath·er than ex·pe·ri·ment

  Türkische aussprache

  beyst ôn haypäthısıs ır thiıri rädhır dhın îksperımınt

  Aussprache

  /ˈbāst ˈôn hīˈpäᴛʜəsəs ər ˈᴛʜēərē ˈraᴛʜər ᴛʜən əkˈsperəmənt/ /ˈbeɪst ˈɔːn haɪˈpɑːθəsəs ɜr ˈθiːɜriː ˈræðɜr ðən ɪkˈspɛrəmənt/

  Wort des Tages

  abdicate
Favoriten