barışçı

listen to the pronunciation of barışçı
Türkisch - Englisch
pacifist; pacific, peaceful
dove
unwarlike
peaceable
1.peacemaker
conciliatory
pacifist

Since the nuclear bombings of Nagasaki and Hiroshima, Japan has maintained a respectful and pacifist tradition. - Nagazaki ve Hiroşimanın nükleer bombalamalarından itibaren, Japonya saygılı ve barışçı bir geleneği sürdürmüştür.

peaceful

The two sisters lived very peacefully. - İki kız kardeş çok barışçıl bir biçimde yaşadılar.

Atomic energy can be utilized for peaceful purposes. - Atom enerjisi barışçıl amaçlarla kullanılabilir.

dovish
pacific
pacifistic
irenic
barışçı yoldan
peacefully
barışçı politika
pacifism

Pacifism is an untenable ideology. - Barışçı politika savunulamaz bir ideolojidir.

barışçı çözüm
(Hukuk) peaceful settlement
uyuşmazlıkların barışçı çözümü
(Hukuk) peaceful settlement of disputes
Türkisch - Türkisch
barışçı
Favoriten