balıkların eti arasında bulunan diken gibi ince ve küçük kemik

listen to the pronunciation of balıkların eti arasında bulunan diken gibi ince ve küçük kemik
Türkisch - Türkisch
kılçık
balıkların eti arasında bulunan diken gibi ince ve küçük kemik

    Silbentrennung

    ba·lık·la·rın e·ti a·ra·sın·da bu·lu·nan di·ken gi·bi in·ce ve kü·çük ke·mik

    Aussprache

    Wort des Tages

    coliseum
Favoriten