bakteri

listen to the pronunciation of bakteri
Türkisch - Englisch
bacteria

Bacteria are everywhere. - Bakteriler her yerdedir.

Bacteria are microscopic organisms. - Bakteriler mikroskobik organizmalardır.

germ
bacterial

It is effective against bacterial infections. - Bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir.

The plasmid and the nucleoid are bacterial components that contain DNA. - Plazmid ve nükleoit DNA içeren bakteri bileşenleridir.

bacterium

This bacterium is resistant to penicillin. - Bu bakteri penisiline karşı dayanıklıdır.

bacteri
bacillus
bakteri bilgisi
bacteriology
bakteri kültürü
culture
bakteri üretmeye yarayan alet
incubator
asidofilik bakteri
acidophilic bacteria
bakteriler
schizomycetes
bakteriler
bacteria

Bacteria are everywhere. - Bakteriler her yerdedir.

Viruses are much smaller than bacteria. - Virüsler bakterilerden çok daha küçük.

bölünen bakteri
schizomycete
nitrojen çıkaran bakteri
denitrying bacteria
spor yaratmayan bakteri
(Biyoloji) vegetative cell
Türkisch - Türkisch
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
Tek hücreli mikroorganizmalar
Hastalıklara sebep olan mikro-organizmalar
BAKTERİ
(Osmanlı Dönemi) Fr. Basit, çekirdeksiz, bölünerek çoğalan tek hücreli canlılara verilen addır. Çeşitli şekilleri vardır: Kürevî (coccus), çubuk şeklinde (basil), virgül şeklinde (vibriyon), burmalı (spiril).Bakteriler ya tek tek, ya da birkaçı bir arada bulunmalarına göre de ayrı adları vardır. Havanın oksijeni ile yaşayabilenleri olduğu gibi havasız yaşayanları da vardır. Faydalı enzimler çıkaranlar olduğu gibi, boya maddeleri, gaz ve toksin (zehir) çıkaranları da vardır
BAKTERİ TEDAVİSİ
(Osmanlı Dönemi) Bazı hastalıkların tedavisinde ölü veya canlı bakterilerin kullanılması ile yapılan tedavi
bakteri
Favoriten