başlamalarıyla bitmeleri arasında geçen zaman eşit olan (olaylar), senkronik

listen to the pronunciation of başlamalarıyla bitmeleri arasında geçen zaman eşit olan (olaylar), senkronik
Türkisch - Türkisch
eş zamanlı
başlamalarıyla bitmeleri arasında geçen zaman eşit olan (olaylar), senkronik

    Silbentrennung

    baş·la·ma·la·rıy·la bit·me·le·ri a·ra·sın·da ge·çen za·man e·şit o·lan (o·lay·lar)·, senk·ro·nik
Favoriten