büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi

listen to the pronunciation of büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi
Türkisch - Englisch
(Biyoloji) isogamy
büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi

    Silbentrennung

    bü·yük·lük ve ya·pı ba·kı·mın·dan bir·bi·ri·ne e·şit cin·si·yet hüc·re·le·ri·nin bir·leş·me·si

    Wort des Tages

    ithyphallic
Favoriten