büyücülük

listen to the pronunciation of büyücülük
Türkisch - Englisch
{i} witchcraft

She liked to read about witchcraft. - O, büyücülükle ilgili şeyler okumayı seviyordu.

The pentagram is an important symbol in witchcraft. - Beş köşeli yıldız büyücülükte önemli bir semboldür.

sorcery, witchcraft, magic
diablerie
conjuration
magic
sorcery

There is sorcery behind this, said a sinister voice coming from the crowd. - Kalabalıktan gelen uğursuz bir ses Bunun arkasında büyücülük var dedi.

necromancy
magic, sorcery; witchcraft
wizardry
myalism
voodooism
witchery
the black art
sorcerer
theurgy
witching
art
Türkisch - Türkisch
Büyücünün yaptığı iş, sihirbazlık
SiHiRBAZLIK
büyücülük
Favoriten