bürokrasi

listen to the pronunciation of bürokrasi
Türkisch - Englisch
bureaucracy

The bureaucracy was intolerable. I'm glad I left. - Bürokrasi çekilmezdi. Terk ettiğime memnun oldum.

Tom likes bureaucracy very much. - Tom, bürokrasiyi çok seviyor.

red tapism
red tape

I hope there's no more red tape. - Daha fazla bürokrasi yoktur umarım.

There's a lot of red tape involved in this procedure. - Bu işlemle ilgili önemli ölçüde bürokrasi vardır.

bureaucracy, red tape
officialism
bureaucracy; red tape
officialdom
rigmarole
bürokrasi engeli
bureaucratic barriers, bureaucratic obstacles
bürokrasi düşkünü
red tapist
bürokrasi ile ilgili
bureaucratic
belirsiz bürokrasi dili
gobbledegook
Türkisch - Türkisch
Kırtasiyecilik
Kamu yönetimi
BÜROKRASİ
(Osmanlı Dönemi) Fr. Hükûmet dairelerinde aşırı kırtasiyecilik, muamele çokluğu. İşlerin yürütülmesinde şekilciliğin ve idarî işlemlerin ağır basması hâli. Devlet görevlilerinden meydana gelen zümre veya sınıf. Memurlar sınıfı. Bürokrasi, her çeşit rejimde tahakküm vasıtası olmaktadır. Oysa İslâmiyet'te devlet makamları tahakküm değil, hizmet makamıdır. Devlet görevlileri müslüman halkın hizmetindedir, kendileri saygı beklemez, saygılı davranır. Kimseye tahakküm edemez. Çünkü Allah'ın emirlerine uymak zorundadır. Hazreti Ö
bürokrasi
Favoriten