azimuth

listen to the pronunciation of azimuth
Englisch - Türkisch
azimut
güney açısı
semt
(Astronomi) Ufuk acısı
(Astronomi) Azimuth, bir yön tarifinin yatay bileşenidir. Ufuk çevresinde saat yönünde ölçülür. Astronomide ve jeodezide kuzeyden doğuya doğru, yerölçümde güneyden batıya doğru ölçülür. Genellikle açı derecesi cinsinden belirtilir
semt pusulasu
(Askeri) İstikamet açısı
azimuth tables semt cetvelleri
azimuth compass bir gök cisminin mıknatıssal başucunu tayin için kullanılan pusula
gök küresinin herhangi bir noktası ile güney yönü arasmdaki açı
dünyanın eğikli
(Askeri) SEMT; İSTİKAMET AÇISI; GÜNEŞ AÇISI; DRİZE (DZ): Kuzeyden, saat yelkovanı dönüş istikametinde, genel olarak, derece veya milyem cinsinden ölçülmüş yatay açı olarak ifade edilen istikamet. Böylece, istikamet açıları, faydalanılan kuzeye göre, hakiki (true), grid (grid), veya manyetik (magnetic) semt açısıdır
{i} azimut [(Astronomi) ]
{i} güney açısı [(Astronomi) ]
(Matematik) genlik
(Bilgisayar) yıldız açısı
azimuth angle
yan açısı
azimuth circle
azimut çemberi
azimuth diagram
azimut diyagramı
azimuth adjustment slide rule
(Askeri) İSTİKAMET AÇISI DÜZELTME SÜRGÜLÜ CETVELİ: Bir yükselişte yapılan atışa ait bilinen bir açısal düzeltmeyi, başka bir yükselişe elverişli düzeltmeye çevirebilen dairesel sürgülü cetvel
azimuth angle
(Askeri) İSTİKAMET (SEMTİ) AÇISI: Referans alınan bir yön ile herhangi bir diğer hat arasında yatay bir düzlemde saat yönünde ölçülen açı
azimuth circle
(Askeri) YAN İSTİKAMET DAİRESİ; DRİZE DAİRESİ (DZ. ): İstikamet açılarını ölçmeye mahsus alet. Bu alet: nişan tertibatı, top kundağı, ışıldak vesaire üzerinde bulunan taksimatlı bir dairedir
azimuth deviation
(Askeri) YAN SAPMASI: Top-hedef hattı ile, toptan merminin düştüğü veya paralandığı noktaya uzatılan hat arasında, istikamet açısı bakımından, açısal fark
azimuth difference
(Askeri) İSTİKAMET AÇILARI FARKI; MEVKİ FARKI: İki değişik noktadan, özellikle, bir top mevzii ile tevcih noktasından, ayrı ayrı bakıldığı zaman, bir cismin mevkiinde görülen zahiri fark. Buna "parallax" da denir
azimuth display board
(Askeri) İSTİKAMET AÇISI KAYIT TAHTASI: Bak. "display board"
azimuth guidance
(Askeri) YÖN REHBERİ: Bir uçak pilotunun veya oto pilotun istenen yolda ilerlemesine yardımcı olan bilgiler
azimuth indicator
(Askeri) YAN DÖNÜŞ GÖSTERGESİ: Yana dönüşü ölçen mekanik veya elektriki cihaz
azimuth instrument
(Askeri) yan ölçme aleti
azimuth instrument
(Askeri) YAN ÖLÇME ALETİ, SEMT ALETİ: Yatay açıları ve genellikle, istikamet açılarını ölçmek için kullanılan dürbünlü alet
azimuth instrument
(Askeri) semt aleti
azimuth micrometer
(Askeri) YAN TAMBURASI: İstikamet açılarını çok hassas şekilde ölçen alet
azimuth of attack
(Askeri) TAARRUZ İSTİKAMET AÇISI: İstikamet açısı ile ifade olunan taarruz açısı
azimuth of fire
(Askeri) atış hattı istikamet açısı
azimuth resolution
(Havacılık) azimut hesaplayıcısı
azimuth resolution
(Askeri) İSTİKAMET AÇISI BELİRLEME YETENEĞİ: Bir radar cihazının bir referans noktasına göre aynı uzaklıktaki ancak farklı yönlerdeki iki cismi birbirinden ayırma yeteneği. Normal olarak bu cisimler arasındaki asgari uzaklık ve bu referans noktasına göre oluşturdukları açı olarak ifade edilir
azimuth scale
(Askeri) YAN ISKALASI, DRİZE ISKALASI (DZ.): Aletler, top kundakları vesaire üzerinde bulunan ve istikamet açısını (drizeyi) gösteren kavis, yay
azimuth tracking telescope
(Askeri) YAN TAKİP DÜRBÜNÜ: Hareket halindeki bir hedefin istikamet veya rotasını takibe yarayan dürbün. Bu alet; birleştirilmiş bir gözetleme ve hesaplama aleti olan ve atış esaslarını, hedefin gelecekteki yerine göre hesaplayan komuta aletinin (director) bir parçasıdır
assumed azimuth
(Askeri) itibari azimut
grid azimuth
(Askeri) istikamet açısı
antenna azimuth movement
anten azimut hareketi
azimuthal
azimutla ilgili
back azimuth
geri azimut
magnetic azimuth
manyetik azimut
altitude azimuth
(Havacılık) irtifa yan açısı
altitude azimuth
(Askeri) İRTİFA SEMT AÇISI: Seyrüsefer üçgeni (navigational triangle) irtifa, sapma ve bilinen enlem ile çözülerek tayin edilmiş semt
altitude azimuth
(Askeri) irtifa semt açısı
apparent azimuth
(Askeri) zahiri istikamet açısı
apparent azimuth
(Askeri) ZAHİRİ İSTİKAMET AÇISI: Yeri sesle tespit edilmiş bir hava hedefinin istikamet açısı
assumed azimuth
(Askeri) FARZEDİLEN İSTİKAMET AÇISI/İTİBARİ AZİMUT: Azimut kökenlerinin, gerekli bilgi mevcut oluncaya kadar bir sahra yolu şeklinde varsayılması
back azimuth
(Askeri) Geriden kestirme
back azimuth
(Askeri) GERİ İSTİKAMET AÇISI, TERS İSTİKAMET AÇISI: 180° farklı istikamet açısı, semt. Bir istikamet açısının geri, karşıt istikameti; yani 180° eklenmesi veya çıkarılmasıyla meydana gelen açı. Mukabil kerteriz
back azimuth method
(Askeri) PUSULA AÇISIYLA GERİDEN KESTİRME (GERİDEN KES (RESECTION) TİRME): Bir gözetleyicinin mevkiini, yerleri bilinen iki veya daha çok noktaya hassas bir nişan aletiyle bakarak tespit etme usulü. Üzerinde, bilinen üç nokta bulunan kara, deniz veya hava haritası, sıhhatli olarak yönüne konur. Harita üzerinde yerleri işaretlenmiş bu noktaların arazi üzerindeki şekillerine nişan alınır; harita üzerine istikametler çizilir. Çizilen hatların üzerinde kesiştiği nokta, gözetleyicinin muhtemel mevkiidir. Bu usul, yapılan işlemdeki hassasiyet nispetinde, büyük bir sıhhat sağlar
celestial azimuth
(Askeri) ASTRONOMİK SEMT: Bak. "True azimuth"
celestial azimuth
(Askeri) astronomik semt
compass azimuth
(Askeri) pusula istikamet açısı
compass azimuth
(Askeri) manyetik istikamet açısı
compass azimuth
(Askeri) pusula semti
compass azimuth
(Askeri) PUSULA SEMTİ, PUSULA İSTİKAMET AÇISI, MANYETİK İSTİKAMET AÇISI: Bir noktanın, kuzeyden, saat yelkovanı istikametinde, pusula ile ölçülen açısı. Bu açı, pusula değişmelerinden dolayı, manyetik kuzeyden ölçülen istikamet açılarına eşit olmayabilir
corrected azimuth
(Askeri) DÜZELTİLMİŞ İSTİKAMET AÇISI: Hareket halindeki bir hedefe ateş eden bir topla namlu ekseninin hava, malzeme ve diğer çeşitli şartlara göre değişiklikler yapıldıktan sonraki istikamet açısı
firing azimuth
(Askeri) ATIŞ İSTİKAMET AÇISI: Topun tevcihinde kullanılan ve grid kuzeyinden saat yelkovanı yönünde ölçülen yatay açı
firing azimuth
(Askeri) atış istikamet açısı
grid azimuth
(Askeri) GRİD SEMTİ, İSTİKAMET AÇISI: Grid kuzeyine nazaran ölçülen semt. Buna bazen Y (azimuth) de denir
magnetic azimuth
(Askeri) MANYETİK AZİMUT, MANYETİK İSTİKAMET AÇISI: Manyetik kuzeye nazaran ölçülen semt, istikamet açısı
position azimuth determining system
(Askeri) konumsal atış açısı tespit sistemi
resolution in azimuth
(Askeri) hedef ayırt etme açısı
resolution in azimuth
(Askeri) HEDEF AYIRTETME YANI: Aynı mesafe içine giren iki hedefin bir radar cihazı tarafından ayırt edilebilmeleri için, hedeflerin birbirlerinden yanca ayrılmaları gereken açı
survey instrument azimuth gyroscope lightweight
(Askeri) ufuk açısı jiroskopik hafif araştırma aracı
target azimuth
(Askeri) hedef açısı
true azimuth
(Askeri) hakiki semt
true azimuth
(Askeri) HAKİKİ SEMT, HAKİKİ İSTİKAMET AÇISI: Hakiki kuzeye ve hakiki güneye göre ölçülen bir istikamet açısı
true azimuth
(Askeri) hakiki istikamet açısı
zero azimuth line
(Askeri) sıfır semt hattı
zero azimuth line
(Askeri) sıfır istikamet hattı
zero azimuth line
(Askeri) SIFIR SEMT HATTI: Harita üzerinde itibari olarak tespit olunan bir hat. Bütün istikamet açıları (semtler) bu hatta göre ölçülür. Bu hat, mevziinin harita istikametleri olan haberlerin gönderilmesinde gizlilik sağlamak amacıyla kullanılır. Ayrıca bak "azimuth"
Englisch - Englisch
The quadrant of an azimuth circle
An arc of the horizon intercepted between the meridian of the place and a vertical circle passing through the center of any object; as, the azimuth of a star; the azimuth or bearing of a line surveying
Azimuth is the angle of horizontal deviation, measured clockwise, of a bearing from a standard direction
The angle between true south and the point on the horizon directly below the sun
an angle measured clockwise from a meridian, going north to east
The angular distance of an object around or parallel to the horizon from a predefined zero point
Azimuth of a body is the arc of the horizon intercepted between the north or south point and the foot of the vertical circle passing through the body It is reckoned in degrees from either the north or south point clockwise entirely around the horizon Azimuth of a current is the direction toward which it is flowing, and is usually reckoned from the north point
the distance, measured in degrees, along the horizon, eastward (clockwise as viewed from above) from the north point of the horizon to the place where a vertical circle through the star, or other object, intersects the horizon
A surveying term that references the angle measured clockwise from any meridian (the established line of reference) The bearing is used to designate direction The bearing of a line is the acute horizontal angle between the meridian and the line
the angular distance measured clockwise along the horizon from a specified reference point (usually north) to the intersection with the great circle drawn from the zenith through a body on the celestial sphere
the compass direction (in degrees) where an object in the sky appears (The object's altitude is also needed to pinpoint its position ) B
The angle, measured clockwise from north, from the source to the receiver Thus, it has a range of 0 - 360 degrees
The horizontal angle used in combination with elevation to describe the location of an object in the sky Compass directions such as north and south are azimuths
The direction or angle between the radar site and an aircraft; measured clockwise from north in a horizontal plane
The horizontal angular distance between the vertical plane containing a point in the sky and true south
{i} angle of the horizon
The direction, in degrees referenced to true north, that an antenna must be pointed to receive a satellite signal (compass direction) The angular distance is measured in a clockwise direction
n The angle or number of degrees between one fixed point and another measured clockwise from the north The markings on a compass are referred to as azimuths rather than degrees, e g , azimuth 50 instead of 50 degrees
position on the celestial sphere that is the number of degrees along the horizon away from the exact north point Exact North = 0°, exact East = 90°, exact South = 180°, exact West = 270°, exact North = 360° (or 0°) Horizontal position of an object
A horizontal angle reckoned clockwise from the meridian, especially the horizontal direction of a celestial point from a terrestrial point, expressed as the angular distance from a reference direction (hence often designated as true, magnetic, compass or relative, depending on the reference) When applied to current or stream, it is a direction toward which such a current or stream is flowing, and usually reckoned from the north point
the azimuth of a celestial body is the angle between the vertical plane containing it and the plane of the meridian
the horizontal angle or bearing of a point measured from the true (astronomic) north Used to refer to a compass on which the movable dial (used to read direction) is numbered in 360° See: Bearing and Compass
The angle between an antenna's beam and the meridian plane, measured along the horizon Along with "elevation," azimuth is a coordinate used to precisely point an antenna at a particular satellite
Horizontal direction reckoned clockwise from the meridian plane
The angular position along the horizon, measured clockwise from the north
The pointing direction of an antenna measured in the local horizontal plane in a clockwise direction from north It is the horizontal co-ordinate that is used to align a satellite antenna See also Elevation
An angle measured from the north point eastward (or, alternatively, from the south point westward) to the intersection between the horizon plane and the vertical circle passing through a celestial object and the zenith
Angular distance measured clockwise around the observer's horizon in units of degrees; astronomers usually take north to be 0 degrees, east to be 90 degrees, south to be 180 degrees, and west to be 270 degrees
Angle between the north direction and the projection of the surface normal into the horizontal plane; measured clockwise from north As applied to the PV array, 180 degree azimuth means the array faces due south
az
azimuth circle
Instrument for measuring azimuths. It is a graduated circle on a sight, gun carriage, searchlight, etc
azimuth thruster
an engine and ship's propeller in an underslung pod that is azimuth adjustable, to replace a fixed-azimuth propeller and rudder configuration
azimuth thruster
a propulsive thruster located in an azimuth adjustable mounting
azimuth circle
tool for measuring azimuths that comprises of a graduated ring having a sighting vane on each side that fits over a compass in a concentric manner
azimuth firing cut out
restriction of firing range
altitude and azimuth
Two coordinates describing the position of an object above Earth in a coordinate system called the altazimuth, or horizon, system, and used in astronomy, gunnery, navigation, surveying, and other fields. Altitude in this sense is expressed as angle of elevation (up to 90°) above the horizon. Azimuth, in astronomical measurement, is the number of degrees clockwise from due north to the point on the horizon directly below the object
azimuthal
Describing a map projection which preserves direction for all points relative to a selected point (or in some cases two points)
azimuthal
of or relating to or in azimuth
azimuthal
{s} pertaining to the arc of the horizon (Astronomy, Navigation)
azimuthal
Of or pertaining to the azimuth; in a horizontal circle
azimuths
plural of azimuth
magnetic azimuth
measurement taken between one point on the horizon and the magnetic pole
azimuth

  Silbentrennung

  a·zi·muth

  Aussprache

  Etymologie

  [ az-m&th, a-z&- ] (noun.) 14th century. From Old French azimut, from Arabic السمت (as-samt, “direction”). Cognate to modern French azimut.

  Wort des Tages

  verboten
Favoriten