ay!

listen to the pronunciation of ay!
Englisch - Türkisch
evet
hep
muhakkak
daima
hay hay
{i} olumlu oy
kabul oy
{i} kabul oyu
z., bak. aye
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Bak: Ayât
ay dede
(Hukuk) MAH
(Hukuk) KAMER
Birdenbire duyulan acı, ağrı veya şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz
Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre
Tembel hayvan da denilen ve hep ağaçların üstünde asılı olarak yaşayan memeli hayvan
Dişsizler takımından memeli bir hayvan
Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık 30 gün olarak kabul edilen süre
Kesici dişsiz memeli hayvan, tembel hayvan
Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz
Yılın on iki bölümünden her biri
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
(Osmanlı Dönemi) mâh
ay!
Favoriten