aval

listen to the pronunciation of aval
Englisch - Türkisch
(Ticaret) garanti
(Ticaret) kefil
surety aval
(Ticaret) aval veren
surety aval
(Ticaret) kefil
Türkisch - Türkisch
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse): "Geçende yanımdan geçti de tanıyamadı aval, o kalabalağın içinde."- H. Taner
(Ticaret) Aval, üçüncü kişinin ya da Poliçede imzası bulunanlardan birinin müteselsil sorumluluk hükümlerine göre senet bedelini üstlenmesi. Aval, Türk Ticaret Kanunu'nun 612-614. maddelerinde düzenlenmiştir
(Osmanlı Dönemi) Fr: Bir ticaret senedine yazılan kefillik. Böyle bir kefalete girişen kimse
(Hukuk) Ticari kefalet; aval verilerek, senet üzerindeki bedelin ödenmesi tamamen veya kısmen temin edilmektedir
Saflığı sersemlik derecesine varan (kimse)
aval aval
Aptal bir biçimde, aptal aptal
Englisch - Englisch
A financial guarantee by a third party to assume the burden of a debt, especially a bill of exchange in the event of default
Pertaining to grand parents
A financial guarantee by a third party to assume the burden of a debt in the event of default
An independent guaranty used in civil law countries, often by banks and often with promissory notes or other commercial obligations The aval may consist of the words "by aval" with the bank’s signature
Payment of a bill of exchange can be either completely or partially guaranteed via an aval, where the guarantor places his/her signature on the draft either alone or with corresponding explanation “per aval” or “as guarantor” Typically a foreign financial institution is the guarantor Bills of exchange having an “aval” can be sold into the forfait market
Guarantee added by a bank to an accepted time draft by endorsing the front of the draft "per aval " The avalizing bank becomes obligated to pay the draft at maturity if the drawee/acceptor fails to do so
bon pour aval
(French) "'good as aval", endorsement
aval
Favoriten