authority of a court to exercise judicial power

listen to the pronunciation of authority of a court to exercise judicial power
Englisch - Türkisch

Definition von authority of a court to exercise judicial power im Englisch Türkisch wörterbuch

jurisdiction
{i} yargı

Bu sizin yargı alanınızın dışındadır. - It's outside your jurisdiction.

Bizim burada yargılamamız var. - We have jurisdiction here.

jurisdiction
{i} yetki alanı

Bu durum benim yetki alanımın dışında. - This case is outside my jurisdiction.

jurisdiction
(Politika, Siyaset) yargı alanı

Bu sizin yargı alanınızın dışındadır. - It's outside your jurisdiction.

jurisdiction
(Ticaret) yargı yetkisinin alanı
jurisdiction
(Ticaret) yargılama hakkı
jurisdiction
yetki sınırları
jurisdiction
(Ticaret) mahkemenin görevi
jurisdiction
{i} yargılama yetkisi
jurisdiction
işçi sendikalarının yetki alanınajurisdictional dispute sendikalar arasın
jurisdiction
(Avrupa Birliği) yargı yetkisi
jurisdiction
(Askeri) YARGI HAKKI, YARGI YETKİSİ, KAZA BÖLGESİ, YETKİ: Kaza kuvvetini kullanma iktidarı
jurisdiction
{i} yetki

Bu durum benim yetki alanımın dışında. - This case is outside my jurisdiction.

jurisdiction
hükümetin nüfuz dairesi
jurisdiction
hükümet
jurisdiction
hâkimin yargılama dairesi
jurisdiction
jurisdictionalhükümet nüfuzuna veya nüfuz dairesine ait
Englisch - Englisch
jurisdiction
authority of a court to exercise judicial power

  Silbentrennung

  au·tho·ri·ty of a Court to ex·er·cise ju·di·cial po·wer

  Türkische aussprache

  ıthôrıti ıv ı kôrt tı eksırsayz cudîşıl pauır

  Aussprache

  /əˈᴛʜôrətē əv ə ˈkôrt tə ˈeksərˌsīz ʤo͞oˈdəsʜəl ˈpouər/ /əˈθɔːrətiː əv ə ˈkɔːrt tə ˈɛksɜrˌsaɪz ʤuːˈdɪʃəl ˈpaʊɜr/

  Wort des Tages

  procumbent
Favoriten