assumed liabilities

listen to the pronunciation of assumed liabilities
Englisch - Türkisch
(Ticaret) öngörülen yükümlülükler
liabilities assumed
(Ticaret) üstlenilen borçlar
assumed liability
(Ticaret) deruhte edilen borç
assumed liabilities

  Silbentrennung

  as·sumed li·a·bi·li·ties

  Türkische aussprache

  ısumd layıbîlıtiz

  Aussprache

  /əˈso͞omd ˌlīəˈbələtēz/ /əˈsuːmd ˌlaɪəˈbɪlətiːz/

  Wort des Tages

  vomitorium
Favoriten