assume a right for oneself

listen to the pronunciation of assume a right for oneself
Englisch - Englisch
give oneself the right to, authorize oneself
assume a right for oneself

  Silbentrennung

  as·sume a right for one·self

  Türkische aussprache

  ısum ı rayt fôr wʌnself

  Aussprache

  /əˈso͞om ə ˈrīt ˈfôr ˌwənˈself/ /əˈsuːm ə ˈraɪt ˈfɔːr ˌwʌnˈsɛlf/

  Wort des Tages

  hoi polloi
Favoriten